titulek.gif (9979 bytes)

šlechtitelský obor zvěře
Doc. MVDR. Karel BUKOVJAN, CSc.,
Hřiště 7, 582 22 Přibyslav

Uznaná obora “Volský žlab”, založená v roce 1991, se nachází na Českomoravské vysočině, na rozhraní okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Má charakter demonstračního objektu, ve kterém se jako hlavní náplň provádí výzkumná činnost v oblasti biologie a chovu zvěře, její výživy a testace veterinárních přípravků určených pro zvěř. Jedná se o úrodnou údolní nivu kterou celoročně protéká v délce 4,5 km pstruhový potok, ohraničenou lesními porosty.

titul1.gif (27316 bytes)

Obora je členěna do šesti chovných částí, karantény a lovné části. Pozornost je zde zaměřena na zvěř dančí, jelena lesního, jelena dybowského a muflona. Doplňkově se zde chová i stádo koz bezoarových a krocan divoký. V oboře probíhá reintrodukční program, zaměřený na zvýšení stavů tetřívka obecného a králíka divokého. Součástí obory je hrad Ronov, který jako poslední dobyl Jan Žižka.

Nabízíme:  Poplatkový odlov  Ubytování   
Kontakty na nás - kde nás najdete      Předběžná objednávka odlovu

*Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2002